Powiatowy finał XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie gospodarzem powiatowego finału XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Tym razem powiatowy finał XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbył się 26 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Został zorganizowany przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Komendę Powiatową Policji w Jaśle, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaśle i dyrekcją Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie.

Air Jordan 1 Blue Chill Womens CD0461 401 Release Date 4 | lebron x for 50 dollars , Kids Air Jordan — Rebel Occupation

Sponsorami imprezy byli: „Habys”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Wisłok” B. Jabłońskiego, Zakłady Mięsne Nowy Żmigród oraz POEN w Jaśle.

W rywalizacji wzięło udział siedem trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Uczestników turnieju powitała dyrektorka ZS im. M. Kopernika Barbara Wierdak-Cyboroń. Razem z Józefem Biernackim, prezesem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, dokonała uroczystego otwarcia. Następnie prezentowano kolejne szkoły. Gospodarzy reprezentowali uczniowie: Grzegorz Lepak, Mariusz Mroczka i Paweł Szweda, przygotowywani pod kierunkiem Ireneusza Musiała. W skład drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach weszli Mateusz Kurcz, Krystian Gajda, Wiktor Frużynski (opiekun: Wincenty Skwarek), natomiast z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle – Bartłomiej Rochecki, Adam Buras, Mateusz Rąpała (opiekun: Iwona Kamińska-Smorul). Z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle przyjechali Damian Kosiba, Michał Kotulak i Michał Gomółka, z opiekunem Dominikiem Mitorajem. Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle wystąpiło w składzie: Maciej Krupa, Aleksandra Sołek i Paweł Ziara (opiekun: Jerzy Wickowski). Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera w Jaśle reprezentowali Paweł Brągiel, Wojciech Sambora i Sławomir Setlak, pod opieką Jana Zoły. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle wystawił drużynę w składzie: Damian Chudy, Mateusz Osika, Kamil Zgrzebieniowski (opiekun: Krzysztof Płaziak).

Uczestników turnieju zapoznano z obowiązującym regulaminem. Pierwszym etapem rywalizacji był pisemny test. W tym czasie, w innej sali, odbywał się praktyczny egzamin z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z każdej drużyny wybrano zawodnika, który pokazywał prawidłowe zachowanie na miejscu wypadku. Ostatnią konkurencją była jazda samochodem na czas, wymagająca pokonania toru przeszkód.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali prezes JKM i RD Józef Biernacki, Bogusław Muszański i Grzegorz Smagacki z Wydziału Ruchu Drogowego, Damian Palar i Andrzej Zajdel z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz kierownik Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie asp. sztab. Wiesław Rogowski.
- Niestety, ostatnio policjanci z ruchu drogowego często muszą zwracać uwagę na złe użytkowanie pojazdów samochodowych. Wykroczenia popełniają najczęściej młodzi ludzie. Dlatego służby drogowe szczególną uwagę poświęcają niedoświadczonym kierowcom. Mamy nadzieję, że tego typu imprezy uczą ostrożności, odpowiedzialnego zachowania na drodze – komentuje podkom. Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Jaśle.

W finale turnieju motoryzacyjnego najlepsza okazała się drużyna z ZST w Jaśle i to ona będzie reprezentować powiat na kolejnym etapie rywalizacji. Drugie miejsce na podium zajęło Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, zaś trzecie, gospodarze – ZS im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

IV miejsce przypadło I LO w Jaśle, V – LO w Kołaczycach, VI – ZS Usługowych i Spożywczych, VII – Społecznemu LO STO w Jaśle.

Nagrody wręczał zwycięzcom zastępca komendanta powiatowego policji w Jaśle podinsp. Henryk Kmiecik.

Tak ocenia zawody sędzia główny, Józef Biernacki:
- Impreza była świetnie przygotowana. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Widoczne było również zaangażowanie młodzieży. Drużyny prezentowały wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Celem turnieju było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kultury jazdy, ograniczenie liczby wypadków na polskich drogach. Spotkanie młodzieży z różnych szkół powinno też sprzyjać integracji uczniów.

Wszystkich miłośników motoryzacji organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnej edycji turnieju, już za rok.

Joanna Gajoska, Anna Sroka z klasy dziennikarskiej
ZS im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie

20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2
20120427-2
20120427-2 20120427-2

The Motorized Tournament in Zespół Szkół Name of Mikołaj Kopernik in Nowy Żmigród

This time the Motorized Tournament and its XVI district final was led on 26th April, 2012 in Upper Secondary School name of Mikołaj Kopernik in Nowy Żmigród. It was organized by Motorized and Road Life Saving Club in Jasło, The Police Station in Jasło and Nowy Żmigród, District Starosty in Jasło, and the headmistress of our school. The tournament was sponsored by: “Habys”, Meat Workshop “Wisłok” B. Jabłoński, Meat Works Nowy Żmigród POEN Jasło.

In the competition took part seven teams ( three people in each group) from Lower Secondary Schools. The participants were welcomed by headmistress Barbara Wierdak Cyboroń and Mr. Józef Biernacki-the head of Motorized and Road Life Saving Club. Next, all the schools were presented. Our school was presented by students: G. Lepak, M. Mroczka, P. Szweda under direction of a teacher Mr. Ireneusz Musiał. The School Name of M. Skłodowska Curie in Kołaczyce was presented by students: M. Kurcz, K. Gajda, W. Frużyński together with teacher Mr. W. Skwarek. The First Upper Secondary School Name of King Stanisław Leszczyński in Jasło was presented by students: B. Rochecki, A. Buras, M. Rąpała together with teacher Mrs. I. Kamińska Smorul. The Center of Practical Education was presented by students: D. Kosiba, M. Kotulak, M. Gomółka with caretaker Mr. D. Mitoraj. The Social Upper Secondary School in Jasło (STO) was represented by students: M. Krupa, A. Sołek, P. Ziara with teacher J. Wickowski. Upper Secondary School of Use and Consumption Name of General J. Haller in Jasło was presented by students: P. Brągiel, W. Sambora, Sł. Setlak with teacher J. Zoła. The Technical School name of Bohaterów Września in Jasło was presented by students: P. Chudy, M. Osika, K. Zgrzebieniowski and teacher Mr. K. Płaziak.

The participants had to know the rules. The first part of the tournament was written test. In the same time in another room there was practical exam of the first premedical aid. From each team one representative was chosen to show the correct help on the place of accident. The last part was driving a car on time where the track was demanded. The safety of the contest was organized by: Mr. J. Biernacki, B. Muszański, G. Smogecki from the traffic department , P. Palar, A. Zajdel from Police Station in Jasło, post graduate W. Rogowski from Police in Nowy Żmigród. The press spokesman L. Gliwa said” We have to pay attention to bad use of cars. The crimes are mostly done by young people . That’s why lots of attention is directed to inexperienced drivers. We hope that this tournament will learn carefulness and responsibility among people”.

The results of the tournament:

I place – Technical School name of Bohaterów Września in Jasło

II place – The Center of Practical Education

III place – Upper Secondary School name of Mikołaj Kopernik in Nowy Żmigród

IV place – The First Upper Secondary School Name of King Stanisław Leszczyński in Jasło

V place – The School Name of Maria Skłodowska Curie in Kołaczyce

VI place – Upper Secondary School of Use and Consumption Name of General J. Haller in Jasło

VII place – The Social Upper Secondary School in Jasło

The rewards were given by the deputy commander in Jasło an inspector H. Kmiecik.