Przydatne numery telefonów

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Straż Pożarna

997 - Policja

 

992 - Pogotowie Gazowe

991 - Pogotowie Energetyczne

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka