Kolejna edycja “Obozu przetrwania” w Liceum w Nowym Żmigrodzie

Jest już tradycją, iż każdego roku uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie biorą udział w szkoleniu sportowo–sprawnościowym tzw. “Obozie przetrwania”, organizowanym w ramach zajęć edukacji wojskowo–policyjnej. Wyjazd ten organizowany oraz koordynowany przez ppłk rez. SG Tadeusz George, nauczyciela w tutejszej szkole, cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

JmksportShops , Chaussures, sacs et vêtements , Livraison Gratuite | NIKE HOMME

Zdaniem nauczycieli klas policyjno–wojskowych w żmigrodzkim liceum, posiadanie samej wiedzy teoretycznej nie wystarcza aby sprawdzić się w służbach mundurowych. W związku z tym, aby mieć możliwość zweryfikowania swojej wiedzy, charakteru, pomysłowości oraz możliwości fizycznych organizowane są dla uczniów wyjazdy sportowo – sprawnościowe z elementami survivalu. Coroczne szkolenia kształtują bowiem w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, współdziałanie w zespole, samodzielne podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach.

Realizując program szkolenia, uczniowie klas mundurowych trenowali praktyczne elementy taktyki wojskowej przy użyciu markerów paintballowych, musieli przejść szkolenie alpinistyczne (zjazdy i podejścia na liniach, zjazdy w terenie ze skałek, pokonywanie ścianki wspinaczkowej itp.). Uczniowie trenowali również strzelanie do celu z replik AKMS-u oraz elementy musztry wojskowej: indywidualnej i zespołowej. Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników wycieczki cieszyły się elementy techniki „szkoły przetrwania” (przygotowanie i rozpalanie ogniska bez zapałek, przygotowanie posiłku w terenie).

Pomimo trudów oraz zmęczenia, każdy z uczestników “Obozu przetrwania” wracał do domu uśmiechnięty, bogatszy w nowe doświadczenia, z większą wiarą w siebie i swoje możliwości. Wyjazd ten spotyka się z ogromnym entuzjazmem ze strony rodziców oraz środowiska lokalnego. Bardzo cieszy fakt, iż w ślad za żmigrodzim liceum inne placówki postanowiły organizować podobne wyjazdy. Należy bowiem wspierać działania, które mają na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, psychicznej oraz ruchowej młodych ludzi i które stanowią dobrą alternatywę dla komputera oraz telewizji.

T.George
Ł.Praszkowicz

20121030
20121030 20121030
20121030
20121030 20121030
20121030
20121030 20121030
20121030
20121030 20121030
20121030
20121030 20121030
20121030
20121030 20121030