PROFIL WOJSKOWO - POLICYJNY

Przedmioty rozszerzone:

  • wos
  • język angielski

       do wyboru:

  • historia lub geografia

Języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki

   

     Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego i policyjnego i przygotowanie od 1 września 2019 roku absolwentów Naszej Szkoły do odbycia służby przygotowawczej wg „Skróconego Programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Absolwent naszej szkoły zapozna się ze szkoleniem bojowym, w skład, którego wchodzi m.in.: strzelanie z broni krótkiej i długiej, szkolenie inżynieryjno – saperskie, wykonywanie stanowisk ogniowych, terenoznawstwo, szkolenie medyczne na polu walki, łączność. W ramach tego kierunku uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych przy współpracy z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie (obozy wojskowo-szkoleniowe na poligonie w Nowej Dębie i w Ośrodku Szkolenia Wojskowego w Trzciańcu, obozy szkoleniowe z elementami survivalu w Bieszczadach). Od 2018 roku uczniowie kierunku wojskowo-policyjnego biorą udział w obozach szkoleniowych organizowanych przez instruktorów służb mundurowych KADET  w Sudetach, Jurze Krokowsko-Częstochowskiej, Karkonoszach i Bieszczadach. W ramach programu obozu uczniowie zostaną zapoznani z Taktyka zieloną i czarną z technikami linowymi, czerwoną  Taktyką (EWAMED oraz Dragon SYSTEM). Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego otrzymają certyfikat oraz zaświadczenie Polskiego Związku instruktorów Służb Mundurowych i Stowarzyszenia Instruktorów Służb Mundurowych o konkretnych nabytych umiejętnościach.

     Uczniowie po odbyciu szkolenia obozowego TARGET 5 otrzymają certyfikat ukończenia tego szkolenia certyfikowanego przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych i Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych, a ponadto:

  • Certyfikat ukończenia  szkolenia z zakresu taktyki wojskowej i policyjnej na poziomie unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych,
  • Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Karty ICE ( IN Case of Emergency” w nagłym wypadku”).

PIERWSZY OBÓZ TARGGET 3 - JUŻ  WE WRZEŚNIU 2020  ROKU