PROFIL OGÓLNY

Przedmioty rozszerzone:

  • język polski
  • język angielski

       do wyboru:

  •    geografia lub historia lub wos

Języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać.

Zgodnie z podstawą programową w pierwszym roku nauki uczeń zdobywa wiedzę w zakresie podstawowym ze wszystkich przedmiotów. Jest to rok, w którym masz czas na poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji.

Nie musisz, w przeciwieństwie do swoich kolegów, dokonywać wyboru profilu nauczania i rozszerzeń z przedmiotów już w chwili rekrutacji do liceum.

Rozszerzenia z przedmiotów maturalnych rozpoczynają się od klasy drugiej.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowując do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Wybierając naszą szkołę będziesz mógł przygotować się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, medycznych i innych związanych z naukami ścisłymi.