Wirtualna Strzelnica w LO Nowy Żmigród

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert pt. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim. Na wniosek Stowarzyszenia „Kopernik” w Nowym Żmigrodzie, który jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Władze Powiatu Jasielskiego przystąpiły do w/w konkursu ofert.

W ramach projektu w budynku Liceum Ogólnokształcącego zostanie wyremontowane pomieszczenie, w którym mieścić się będzie wirtualna strzelnica, wyposażona w nowoczesny system szkolno-treningowy, składający się z m.in.: modułu projekcji, specjalistycznego oprogramowania, broni treningowej – 4 karabinki i 4 pistolety z funkcją wyzwalania strzału, które cechuje realistyczna obsługa, działanie wszystkich mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, strzały zarówno w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym.

Liceum w Nowym Żmigrodzie ma szanse na strzelnicę, ponieważ MON priorytetowo będzie traktował wnioski z tych powiatów, na których do tej pory nie powstała żadna strzelnica. Ważne też, by na terenie powiatu prowadzone były klasy mundurowe i oddziały przygotowania wojskowego.

Na realizowane zadanie Powiat Jasielski może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 150 tys. zł. Na sesji Rady Powiatu, w dniu 17 maja 2021 roku, radni przeznaczyli kwotę 35 tys. zł na wkład finansowy do projektu budowy wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie. W sytuacji, gdy Powiat otrzyma dotację, strzelnica musi powstać do końca br.

Strzelnica będzie służyć szkoleniu strzeleckiemu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Będzie również nieodpłatnie udostępniania uczniom klas mundurowych z powiatu do końca 2032 roku.

Prezentacja systemu szkolno-treningowego

wirtstrzel1
wirtstrzel1 wirtstrzel1
wirtstrzel2
wirtstrzel2 wirtstrzel2

 

Stypendium Stowarszyszenia Kopernik 2021

Wręczenie stypendiów Stowarzyszenia „Kopernik”

 

Dnia 5 maja 2021 roku, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie wręczył tegorocznym absolwentom stypendia Stowarzyszenia „Kopernik”.

Nagrodzeni absolwenci otrzymali stypendia za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką średnią frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Stypendia otrzymali:

- Ilona Gumienna – uczennica klasy III B;

- Wioleta Łukasiak – uczennica klasy III B;

- Justyna Mastaj – uczennica klasy III B;

- Justyna Mroczka – uczennica klasy III B;

- Grzegorz Źrebiec – uczeń klasy III A.

 

Stowarzyszenie „Kopernik” składa gratulacje nagrodzonym absolwentom. Życzymy zasłużonej satysfakcji oraz dumy z dotychczasowych osiągnięć oraz dalszego pomyślnego rozwoju i sukcesów.

 

maj2021.01
maj2021.01 maj2021.01

Spotkanie z Dowódcą 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie

W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie robocze Dowódcy 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie ppłk Zbigniewa Cabały z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie mgr Piotrem Kudłatym i Zastępcą Dyrektora Zespołu Szkól w Trzcinicy mgr Markiem Barą.

Spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowej współpracy oraz wytyczeniu kierunków zadań do dalszego współdziałania pomiędzy Szkołami i Jednostką Wojskową, zwłaszcza w zakresie realizacji programu w Oddziałach Przygotowania Wojskowego na rok 2021.

 W trakcie spotkania omówiono przygotowania do szkolenia ogólnowojskowego w ramach pięciodniowego obozu w  dniach od 17 do 21 czerwca 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu (Bieszczady).

Dowódca 21 Brygady Dowodzenia w Rzeszowie ppłk Zbigniew Cabała podpisał Certyfikaty ukończenia trzyletniego cyklu szkolenia ogólnowojskowego dla tegorocznych absolwentów klas trzecich.

Spotkanie upłynęło w milej i merytorycznej atmosferze.

Obie strony zadeklarowały dalszą współpracę na rzecz szkolenia uczniów realizujących program Oddziałów Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie i Zespole Szkół w Trzcinicy.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.