Ogłoszenie!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni 14 oraz 15 października 2021 są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych.