DZIENNIKARSTWO Z EDUKACJĄ MEDIALNĄ

Przedmioty rozszerzone:

  • język polski
  • język angielski

       do wyboru:

  • historia lub geografia

Języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki

Ideą innowacji „Dziennikarstwo z edukacją medialną” jest uwrażliwienie uczniów na piękno języka ojczystego, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu form dziennikarskich i kultury żywego słowa, zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu zarówno w języku polskim, jak i obcym.

Innowacja pedagogiczna umożliwi uczniom poznanie zawodu dziennikarza poprzez zdobycie wiedzy o prasie, jej zadaniach, języku i funkcjach. Redagowanie dziennikarskich form wypowiedzi, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania dostrzeżonych problemów, zdobywanie praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych – to tylko niektóre ze zmagań, z którymi zmierzą się uczniowie.

Wdrożenie innowacji będzie się odbywało w ramach dodatkowych lekcji języka polskiego i angielskiego.