Informacja dla maturzystów

Prosi się uczniów podchodzących do matury o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów
pisemnych, oraz ustnych. Poniżej zamieszczamy również "wykaz przyborów i materiałów pomocniczych" obowiązujących na egzaminie maturalnym.
Wciśnij "Czytaj więcej" aby zobaczyć wszystkie załączniki.