Ogłoszenie dla Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści,

od 31 lipca do 4 sierpnia b.r. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zapraszamy!

Ogłoszenie dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 11 sierpnia 2020 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00.