Ogłoszenie - egzaminy poprawkowe -

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy otrzymali 1 lub 2 oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2023/2024 odbędą się w poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku, według harmonogramu:

 

9:00 - język polski - egzamin pisemny

9:00 - wos - egzamin pisemny

10:00 - matematyka - egzamin pisemny

 

10:00 - język polski - egzamin ustny

10:00 - wos - egzamin ustny

11:00 - matematyka - egzamin ustny